فروش:

پشتیبانی:

محصولات

ردیاب کارسیمو مدل C7 پلاس ردیاب کارسیمو مدل C7 پلاس

ردیاب کارسیمو مدل C7 پلاس ردیاب کارسیمو مدل C7 پلاس

ردیاب c7+ کارسیمو یک ردیاب فوق هوشمند و کاربردی است که روی انواع وسایل نقلیه موتوری قابل نصب است. این دستگاه با استفاده از یک سیمکارت و اپ مخصوص کارسیمو با تلفن همراه مالک وسیله نقلیه ارتباط برقرار کرده و وی را از وضعیت خودرو آگاه می‌سازد. از جمله مهمترین ویژگی‌های این وسیله می‌توان … 

ردیاب کارسیمو مدل C8 پلاس ردیاب کارسیمو مدل C8 پلاس

ردیاب کارسیمو مدل C8 پلاس ردیاب کارسیمو مدل C8 پلاس

ردیاب c7+ کارسیمو یک ردیاب فوق هوشمند و کاربردی است که روی انواع وسایل نقلیه موتوری قابل نصب است. این دستگاه با استفاده از یک سیمکارت و اپ مخصوص کارسیمو با تلفن همراه مالک وسیله نقلیه ارتباط برقرار کرده و وی را از وضعیت خودرو آگاه می‌سازد. از جمله مهمترین ویژگی‌های این وسیله می‌توان … 

ردیاب کارسیمو مدل C9 ردیاب کارسیمو مدل C9

ردیاب کارسیمو مدل C9 ردیاب کارسیمو مدل C9

ردیاب c9 کارسیمو یک ردیاب فوق هوشمند و کاربردی است که روی انواع وسایل نقلیه موتوری قابل نصب است. این دستگاه با استفاده از یک سیمکارت و اپ مخصوص کارسیمو با تلفن همراه مالک وسیله نقلیه ارتباط برقرار کرده و وی را از وضعیت خودرو آگاه می‌سازد. از جمله مهمترین ویژگی‌های این وسیله می‌توان…

ردیاب کارسیمو مدل C9 پلاس ردیاب کارسیمو مدل C9 پلاس

ردیاب کارسیمو مدل C9 پلاس ردیاب کارسیمو مدل C9 پلاس

دزدگیر ردیاب کارسیمو مدل C9 پلاس یک محصول دو منظوره است که علاوه بر ردیابی خودرو و تمام ویژگی‌هایی که در مدل C9 به آن اشاره شد یک دزدگیر کامل محسوب می‌شود. با این مدل برخی از دستورات مربوط به ردیاب از طریق  …